SmileCo Group

http://www.smile.se/

Idén till Smile har sitt ursprung i viljan att skapa något nytt inom en traditionell bransch. Grunden är att vi ville skapa tandvård för människor och inte tvärtom. För våra anställda ville vi plocka russinen ur kakan från Folktandvård och privat verksamhet. För våra patienter ville vi göra tandvård enklare, bekvämare och till en naturlig del av den egna friskvården. Ambitionen är att förena hög kvalitet i vården med en genomtänkt serviceupplevelse till ett pris som tål en jämförelse. Med detta som riktmärke bygger vi en kedja av kliniker över hela Sverige. Vi kommer att ifrågasätta och utveckla. Tänka om och förnya. Det var dags nu.